Oсновна школа

Митрополит Михаило - СОКОБАЊА

  • Повећај величину текста
  • Подразумевана величина текста
  • Смањи величину текста
www.osmitmih.edu.rs

Информација за родитеље у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у ОШ

И ове године родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије могу електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ.

Потребно је да:

$1- - Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs

$1- - Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ)

$1- - Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада

Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:

$1- - Извод из матичне књиге рођених

$1- - Уверење о пребивалишту

$1- - Уверење о похађању припремног предшколског програма

$1- - Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*

Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара.

Напомена 1: Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не откажете термин и не дођете у заказаном термину у школу, систем Вам неће дозволити да наредних 14 дана резервишете нови термин за упис и тестирање детета у основну школу електронским путем. У том случају, родитељи ће морати директно да се обрате школи и закажу нови термин.

Напомена 2: Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина, обратите се контакт центру на 011/73-505-57. Телефонска подршка доступна је од 22. марта 2021. године и током трајања уписа у основне школе сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

еЗаказивање термина је доступно од 22. марта до 28. маја 2021. године.

Упис ученика у 1. разред, у складу са заказаним терминима, обављаће се у периоду од 01. априла до 31. маја 2021. године. Истог дана ће се извршити и тестирање ученика.

Уколико родитељи / други законски заступници нису у могућности да закажу термин електронским путем, могу да се обрате школи на следеће бројеве телефона: 0648560705, 0695733197, 018/830-822.

 

Република Србија
Основна школа
"Митрополит Михаило"
Број: 01-697/2-20
Дана: 21.09.2020. године
С о к о б а њ а

На основу Одлуке о покретању поступка отуђења превозног средства из својине ОШ „Митрополит Михаило" путем прикупљања писмених понуда Број: 01-355/6-20 од 26.06.2020. године и Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка отуђења превозног средства из својине ОШ „Митрополит Михаило" путем прикупљања писмених понуда Број: 01-648/17-20 од 12.09.2020. године Комисија за отуђење покретне ствари из својине Основне школе „Митрополит Михаило" Сокобања расписује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писмених понуда ради отуђења превозног средства из јавне својине
ОШ „Митрополит Михаило"

 

Основна школа „Митрополит Михаило", ул. Митрополита Михаила бр. 5, оглашава јавни позив за прикупљање писмених понуда ради отуђења превозног средства.
Предмет отуђења је путничко моторно возило марке „VOLKSWAGEN" модел „ТРАНСПОРТЕР ТРАНС КОМБИ 1.9 ТД", број мотора ABL057230, број шасије WV2ZZZ70ZTH009025, година производње 1996, снага мотора 50, запремина мотора 1896, боја ОМ бела, број седишта 9, погонско гориво DIZEL.
Возило је нерегистровано, није у возном стању и продаје се у виђеном стању.

Почетна цена возила износи 30.000,00 динара.

Понуда треба да садржи следеће податке и доказе:

 

  • Назив физичког или правног лица која учествују у поступку прикупљања писаних понуда.
  • За физичко лице – име и презиме, адресу, број личне карте, матични број, број телефона и пријава мора бити потписана.
  • За правно лице – назив, седиште и број телефона правног лица, мора бити потписана од стране овлашћеног лица, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цене.

Начин, место и време за достављање понуда за учешће у поступку прикупљања писаних понуда: Понуде се подносе најкасније до 30.09.2020. године до 11.00 часова и то на адресу Основна школа „Митрополит Михаило", ул. Митрополита Михаила, бр.5, или се могу предати лично на писарници Основне школе.

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ СВОЈИНЕ ОШ „МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО,,

Поступак прикупљања писаних понуда спровешће се ако се пријави најмање један учесник.

Време и место разматрања приспелих понуда: Отварање прикупљених писаних понуда извршиће се дана 30.09.2020. године са почетком у 12.00 часова у канцеларији секретара школа.
У случају достављања две или више највиших идетичних понуда, Комисија ће поновити поступак између понуђача са највишим идентичним понудама у истом дану. Понуђачи са највишим идентичним понудама ће у року од сат времена на исту адресу за достављање понуда доставити нове Понуде у затвореној коверти. Овај поступак понавља се све до избора јединствене највише понуде.
Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене, коју је дужан да уплати у року који ће се утврдити уговором.

Неблаговремене, односно непотпуне понуде неће бити разматране.

Поступку отварања понуда имају право да присуствују само легитимисани понуђачи, односно понуђачи са посебним пуномоћјем за учешће у поступку или законски заступници.
Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своје писано овлашћење са бројем и датумом издавања предају Комисији за спровођење поступка, прe отварања понуда. Писмено овлашћење мора бити потписано од стране одговорног лица и оверено печатом. Лице које присуствује отварању понуда дужно је да да комисији на увид своју личну карту, као доказ о свом идентитету.

Јавни позив биће објављен у локалним средствима јавног информисања, огласној табли Основне школе „Митрополит Михаило" и интернет страници www.osmitmih.edu.rs

Особа за контакт: Александра Милетић, број тел. 064/8560705

У Сокобањи, 21.09.2020. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Александра Милетић, ср.

 

 

Због короне „Мост математике" само ревијално

 

И ове године Удружење „Млади математичар" организовало је такмичење „Мост математике" на којем су учествовали и ученици ОШ „Митрополит Михаило". У четвртфиналу за ученике другог циклуса образовања у основној школи, учествовале су екипе Звезда и Икосаедар.
Прво место на општинском нивоу такмичења освојила је екипа „Икосаедар" у саставу: Алекса Дисић, Теодора Трифић, Алекса Радосављевић и Адам Шапера. Ментор екипе била је наставница Ивана Гавриловић. У складу са препорукама ресорног министарства, а услед појаве вируса ковид-19, овогодишње такмичење је прекинуто и не може се одржати на начин на који је првобитно планирано. Како су ментори и ученици уложили огроман труд у реализацији пројекта, одлучено је да се организује ревијално такмичење. Пројекат екипе која је победила се пласирао на ревијално такмичење. Пројекат носи назив „Историјским скоковима бојимо површине икосаедра".

Идеја квиза „Мост математике" јесте да промовише математику и њене примене у различитим реалним проблемима, као и развијање међупредметних компетенција. Квиз „Мост математике" се базира на конструктивистичкој теорији учења по којој ученик активно конструише и креира своје знање. Квиз се организују на следећим нивоима: школском, општинском, регионалном, републичком и међународном.

Циљ пројекта био је унапређење и популаризација наставе математике кроз пројектну и проблемску наставу, практични рад и корелацију са осталим предметима.

Извор: Сокопрес

На овом линку можете погледати презентацију о пројекту.

 

Обавештење о упису у Основну школу

 

 Поштовани,

 

Имајући у виду ситуацију са коронавирусом и како би се избегле гужве по школама, ове године ће се уписивање Вашег ђака у први разред основне школе спроводити само у заказаном термину. Да бисте електронским путем заказали термин за упис, од 28. маја на Порталу еУправа биће омогућена услуга електронског заказивања термина за упис и тестирање детета у ОШ.

 

Услуга ЗАКАЗАЗИВАЊА ТЕРМИНА ће бити доступна од 28. маја до 10. јула 2020. године. ТЕРМИНИ ЗА УПИС су од 1. јуна до 20. јула. 2020. године.

  

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ!

  

-Обављен лекарски преглед је предуслов да се дете упише у први разред. Стога Вас молимо да приступите услузи заказивања термина за упис и тестирање само ако сте већ обавили лекарски преглед детета или сте сигурни да ћете обавити преглед до термина који сте изабрали за упис. 

 

-Ове године није потребно да понесете ниједан документ приликом уписа јер ће сви подаци бити прибављени по службеној дужности електронским путем. Изузетак је само лекарско уверење које је дете добило пре 16. марта 2020. године, тј. понесите лекарско уверење ако сте дете водили на преглед пре објављивања ванредног стања или код приватног лекара.

  

Родитељи првака који нису користили услуге „Исказивање заинтересованости за упис у основну школу“ преко портала еУправа или су то урадили преко секретара школе, термин за упис моћи ће да закажу на следеће бројеве телефона:

  

-064 85 60 705-секретар школе Александра Милетић,

 

-069 57 33 197-школски психолог Бојан Живковић,

 

ОД 28. МАЈА ДО 10. ЈУЛА, РАДНИМ ДАНИМА У ПЕРИОДУ ОД 10,00 ДО 12,00 ЧАСОВА.

  

Желимо Вашем детету срећан полазак у школу!

 

                                                                                                                                                                              С поштовањем,

                                                                                                                                                                            Руководство школе

 

 

СЛАТКА ФИЗИКА

 

Наставна јединица: Мерење масе (утврђивање)

Ученици 6. разреда из Мужинца и Врела добили су задатак да сами припреме колаче по свом избору и укусу, служећи се кућним мерним инструментима којима одређују масу и запремину.

Наставница: Оливера Денић

 

  IMG 20200420 124546    IMG 20200420 124714 

IMG 20200420 124819

 

 

Поштовани родитељи, драга децо,


знамо да Вам је тешко да све обавезе уклопите и завршите и да Вам учење на даљину одузима много времена.
Олакшајмо себи посао и организујмо комуникацију која ће свима омогућити довољно времена за рад и одмор.


Комуникација са учитељима и наставницима нека буде у договорено време. Немојте наставнике звати ноћу нити у раним јутарњим часовима. Поштујте осмочасовно радно време. Најбоље је комуницирати од 8:00 до 16:00, ако договор није другачији.
Поштовањем радног времена дајете могућност наставницима и учитељима да прегледају продукте вашег рада. Ви добијате могућност да се одморите.


Наставницима се обраћате у групама за рад, никако приватним порукама. Додатна објашњења ће тако бити доступна свим ученицима.
Поштујући радно време, увек тражите објашњења од наставника.


Не затрпавајте групе питањима за оно што је већ објашњено, нарочито кад су инструкције у питању.


У групама се наставницима обраћате именом и презименом, никако надимцима.
Ако више деце из куће користи исти налог, напишите имена и презимена све деце.
Неки наставници прате и по 200 ученика. Не могу обавити свој посао до краја ако не знају о којој деци се ради јер се нису представила.


Молимо Вас да поштујемо једни друге!
Свима желимо добро здравље ! Чувајте се!

Колектив ОШ „Митрополит Михаило"

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

 

Поштовани родитељи будућих првака,

            Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са Кабинетом Председника Владе и Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу припремило је нове процедуре уписа деце у први разред основне школе за школску 2020/2021. годину.

            Наведене процедуре имају за циљ да родитељима, односно другим законским заступницима деце поједноставе, у административном смислу, упис деце у први разред основне школе.

У складу са тим обавештавамо вас о следећем:

Родитељу/другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе за школску 2020/2021. годину, од 01.04.2020. године биће омогућено да електронским путем искажу интересовање за упис детета у Основну школу „Митрополит Михаило“ у Сокобањи (или неку другу основну школу на територији Републике Србије) преко Портала еУправа.

Услуга Исказивање интересовања за упис у основну школу има за циљ да школа евидентира заинтересованост родитеља/другог законског заступника за упис детета у школу. На овај начин школа ће оквирно знати број ученика првог разреда у школској 2020/2021. години, што ће омогућити бољу организацију образовно васпитног рада. Такође, родитељи будућих првака остварују комуникацију са школом у коју ће касније бити уписано њихово дете.

Уколико родитељ и не искаже заинтересованост на овај начин, не додводи се у питање упис детета у први разред.

Након дефинисања уписа од стране надлежног Министарства, родитељима који су преко ове услуге исказали интересовање, електронском поштом биће послата нотификација о датуму уписа у основну школу.

          На Порталу еУправа, по дефинисању датума уписа у основну школу, биће доступна услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање.

          Услуга еЗаказивање термина за упис и тестирање омогућиће родитељима да једним одласком у школу заврше све активности везане за упис детета. Преко апликације еУпис извршиће се повлачење података о ученику (из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта и из ИЗИС-а о обављеном лекарском прегледу) и упис. Након уписа детета у школу, истог дана, психолог, односно педагог школе вршиће испитивање детета.

За све додатне информације и отклањање евентуалних нејасноћа обратите се секретару школе на телефон 064/8560705 или на мејл школе Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели од 11:00 -13:00.

Руководство школе

 

 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 Следећа > Крај >>

Page 1 of 6
Банер

ИКС ОКС


Бројач посета сајту

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterДанас15
mod_vvisit_counterЈуче95
mod_vvisit_counterОве недеље532
mod_vvisit_counterПрошле недеље806
mod_vvisit_counterОвог месеца2721
mod_vvisit_counterПрошлог месеца3600
mod_vvisit_counterУкупно418978

Online (20 задњих минута): 4
Your IP: 54.227.97.219
,
Сада је: 27-11-2021 03:38

Пријава корисника

Online

Имамо 5 гостију на мрежи

Google:  Google pictures:  Yahoo:  MSN: