Штампа

24.08.2021. године

 

Позив за Савет родитеља

Записник са Шесте седнице Савета родитеља

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Одлука о изменама и допунама статута

 

01.06.2021. године

 

Позив за Савет родитеља

Записник са Четврте седнице Савета родитеља

Предлог школског развојног плана за период од 2021-2026. године

Правилник о заштити података о личности 

 

 

28.04.2021. године

 

Позив за Савет родитеља

Записник са Треће седнице Савета родитеља

Оперативни план организације и реализације наставе

Анализа резултата пробног завршног испита

Евалуација пробног завршног испита

Извештај о реализацији ШРП за школску 2017/18. годину

Извештај о реализацији ШРП за школску 2018/19. годину

Извештај о реализацији ШРП за школску 2019/20 годину

Извештај о реализацији ШРП за школску 2020/21 годину

Извештај о реализацији ШРП у периоду од 2017-2021. године

Извештај о самовредновању за школску 2020/21. годину

Резултати тачности самовредновања за школску 2020/21. годину

 

 

05.04.2021. године

 

Позив за Савет родитеља

Записници са Савета родитеља

Оперативни план организације и реализације наставе

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе

Извештај о раду директора

Трећи класификациони период