Штампа

Овде можете преузети Статут школе

и Одлуку о изменама и допунама Статута ОШ "Митрополит Михаило"